برچسب خورده: احیا

مقاله تدوین راهبردهای اجتماعی مدیریتی احیاء توسعه و حفاظت بافتهای تاریخی موردی منطقه 12 شهرداری تهران

مقاله تدوین راهبردهای اجتماعی مدیریتی احیاء توسعه و حفاظت بافتهای تاریخی موردی منطقه 12 شهرداری تهران مقاله تدوین راهبردهای اجتماعی مدیریتی احیاء توسعه و حفاظت بافتهای تاریخی موردی منطقه 12 شهرداری تهران چکیده بافت های تاریخی شهرها آثار گرانبهایی هستند که فرهنگ، تاریخ، دانش معماری و شهرسازی گذشته جامعه شهری را نشان می … ادامه مطلب »

مقاله بررسی نقش فرهنگ در احیا محلات تاریخی با تاکید بر رویکرد محله فرهنگی

مقاله بررسی نقش فرهنگ در احیا محلات تاریخی با تاکید بر رویکرد محله فرهنگی مقاله بررسی نقش فرهنگ در احیا محلات تاریخی با تاکید بر رویکرد محله فرهنگی چکیده تلاش برای یافتن بهترین رویکرد و راه حل جهت احیا بافت ها و محلات تاریخی، چالش بسیاری را خصوصا در دهه های اخیر در … ادامه مطلب »

ما را دنبال کنید