برچسب خورده: اراضی کشاورزی

مقاله بررسی تأثیرات مهاجرت بر تغییر کاربری اراضی شهر اسفراین

مقاله بررسی تأثیرات مهاجرت بر تغییر کاربری اراضی شهر اسفراین مقاله بررسی تأثیرات مهاجرت بر تغییر کاربری اراضی شهر اسفراین چکیده یکی از مباحث مهم در برنامه ریزی شهری، توجه به مبحث تغییر کاربری اراضی شهری می – باشد. لذا پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیرات مهاجرت بر تغییر کاربری اراضی شهر اسفراین … ادامه مطلب »

ما را دنبال کنید