برچسب خورده: ارتباطات توسعه و توسعه پایدار

مقاله ارتباطات توسعه و توسعه پایدار

مقاله ارتباطات توسعه و توسعه پایدار مقاله ارتباطات توسعه و توسعه پایدار تحول مفهوم توسعه اصطلاح « توسعه » به صورت فراگیر پس از جنگ جهانی دوم مطرح شده است.  معنای لغوی  توسعه خروج از  « لفاف » است. در قالب نظریه نوسازی، لفاف همان جامعه سنتی و ارزش های مربوط به آن است. جوامع برای … ادامه مطلب »

ما را دنبال کنید