برچسب خورده: ارتكاب جرم

مقاله جرم شناسی علت شناختی

مقاله جرم شناسی علت شناختی مقاله جرم شناسی علت شناختی برخی جرم شناسان باور دارند جرم شناسی نتوانسته به طور کافی نقش شناخت را در فرد برای ارتکاب جرم، شناسایی کند.  زیرا، دانش جرم شناسی از دل تفکر علمی پا گرفته و در روش مطالعاتی خود از آن پیروی می کند. به این … ادامه مطلب »

ما را دنبال کنید