برچسب خورده: اردشیر بابکان

مقاله الگوی طراحی شهری بیشاپور

مقاله الگوی طراحی شهری بیشاپور مقاله الگوی طراحی شهری بیشاپور سوابق پژوهش های میدانی در حوزه شهرسازی بیشاپور تالبوت رایس، اولین کروکی تهیه شده از شکل کلی شهر را در گزارشی به سال ۱۹۳ ۵ به چاپ رساند این نقشه دقت چندانی ندارد؛ با وجود این، نشان دهندۀ شاخص بودن بعضی اجزای شهری از … ادامه مطلب »

ما را دنبال کنید