برچسب خورده: ارزيابي توزيع فضايي

ارزیابی توزیع فضایی کیفیت زندگی در محلات شهر سردشت

ارزیابی توزیع فضایی کیفیت زندگی در محلات شهر سردشت ارزیابی توزیع فضایی کیفیت زندگی در محلات شهر سردشت کیفیت زندگی نشان دهنده ویژگی های کلی اجتماعی و اقتصادی و محیطی مناطق است و می تواند به عنوان ابزاری قدرتمند برای نظارت بر برنام هریزی توسعه اجتماع به کار رود. در این مقاله ک … ادامه مطلب »

ما را دنبال کنید