برچسب خورده: ارزیابی تأثیر عناصر منظر شهری

ارزیابی تأثیر عناصر منظر شهری بر میزان احساس تعلق محلی

ارزیابی تأثیر عناصر منظر شهری بر میزان احساس تعلق محلی ارزیابی تأثیر عناصر منظر شهری بر میزان احساس تعلق محلی شهرها با منظرخود در معرض قضاوت ناظرین قرار میگیرند. ارزیابی تأثیر متقابل منظر شهری و ویژگی های اجتماعی هدف اصلی تحقیق حاضر است. انسان ها موجوداتی اجتماعی هستند. احساس تعلق به گروهی که برایمان … ادامه مطلب »

ما را دنبال کنید