برچسب خورده: ارزیابی تحقق پذیری مؤلفه های توسعه فضایی- کالبدی طرح جامع شهر بیجار

تحقق توسعه فضایی کالبدی طرح جامع بیجار

تحقق توسعه فضایی کالبدی طرح جامع بیجار تحقق توسعه فضایی کالبدی طرح جامع بیجار ارزیابی ارزیابی از نظر لغوی به معنای تعیین ارزش است و در تعریف مفهومی عبارت است از فرایند شناخت اهمیت یا ارزش گذاری فعالیت هایی که در زمینه برنامه های توسعه یا مشی معین انجام مىگیرد. منظور از آن … ادامه مطلب »

ما را دنبال کنید