برچسب خورده: ارزیابی توان جنگلداری

مقایسه مدل های Fuzzy AHP باکلی و ANP در ارزیابی توان جنگلداری

مقایسه مدل های Fuzzy AHP باکلی و ANP در ارزیابی توان جنگلداری مقایسه مدل های Fuzzy AHP باکلی و ANP در ارزیابی توان جنگلداری سطح جنگلهای سطح جنگلهای زاگرس به طور دایم در خطر تخریب است. از اینرو باید مدیریتی بر باقی مانده این جنگلها اعمال شود که مبتنی بر ارزیابی توان اکولوژیک … ادامه مطلب »

ما را دنبال کنید