برچسب خورده: ارزیابی ساختار شهر مرزی سرپل ذهاب جهت برنامه ریزی پدافند غیرعامل

مقاله ارزیابی ساختار شهر مرزی سرپل ذهاب جهت برنامه ریزی پدافند غیرعامل

مقاله ارزیابی ساختار شهر مرزی سرپل ذهاب جهت برنامه ریزی پدافند غیرعامل مقاله ارزیابی ساختار شهر مرزی سرپل ذهاب جهت برنامه ریزی پدافند غیرعامل چکیده با توجه به تغییر ماهیت جنگ‌ها، حمله هوایی موشکی وسیع در شروع و طول درگیری به تأسیسات -حیاتی، حساس و مهم نظامی، غیرنظامی و حتی نقاط مسکونی، اداری، … ادامه مطلب »

ما را دنبال کنید