برچسب خورده: ارزیابی عوامل موثر بر پیاده سازی برنامه ریزی استراتژیک در ایران

مقاله ارزیابی عوامل موثر بر پیاده سازی برنامه ریزی استراتژیک در ایران

مقاله ارزیابی عوامل موثر بر پیاده سازی برنامه ریزی استراتژیک در ایران مقاله ارزیابی عوامل موثر بر پیاده سازی برنامه ریزی استراتژیک در ایران چکیده  پس از ناکارآمدی طرح های جامع سناریوی جدیدی تحت عنوان «استراتژی توسعه شهری» در ادبیات برنامه ریزی شهری معاصر مطرح گردید. که مهم ترین هدف آن ارتقای کیفیت … ادامه مطلب »

ما را دنبال کنید