برچسب خورده: ارزیابی مشارکت زنان در ایمنی فضاهای عمومی شهر سقز با مدل مشارکت شهری

مقاله ارزیابی مشارکت زنان در ایمنی فضاهای عمومی شهر سقز با مدل مشارکت شهری

مقاله ارزیابی مشارکت زنان در ایمنی فضاهای عمومی شهر سقز با مدل مشارکت شهری مقاله ارزیابی مشارکت زنان در ایمنی فضاهای عمومی شهر سقز با مدل مشارکت شهری چکیده با توجه به حجم بالای مراجعه­ کنندگان به­ ویژه زنان به فضاهای شهری و تقاضای زیاد برای استفاده از این مکان­ها توسط شهروندان، میزان … ادامه مطلب »

ما را دنبال کنید