برچسب خورده: ارزیابی منظر و پیامدهای بصری آن

مقاله ارزیابی منظر و پیامدهای بصری آن

مقاله ارزیابی منظر و پیامدهای بصری آن مقاله ارزیابی منظر و پیامدهای بصری آن منظر حاصل درک انسان از زمین و محدود به دانش و آگاهی از مکان است و ارزیابی واژه ای حفاظتی برای تشریح، طبقه بندی و تحلیل منظر می باشد. توسعه انسانی تأثیرات مستقیم و غیر مستقیمی بر منظر دارد … ادامه مطلب »

ما را دنبال کنید