برچسب خورده: اروپا

پیرامون مسائل و مشکلات معماری و شهرسازی ایران

پیرامون مسائل و مشکلات معماری و شهرسازی ایران پیرامون مسائل و مشکلات معماری و شهرسازی ایران پیرامون مسائل و مشکلات معماری و شهرسازی ایران چکیده چرا این حرکت از جانب مردم مورد پذیرش قرار نگرفت؟ در مورد معماری دوره‌ی پهلوی اول دو جریان وجود دارد: یکی معماری دولتی است که به سبب تبعیت … ادامه مطلب »

ما را دنبال کنید