برچسب خورده: اساسنامه شرکت شهرک های کشاورزی

اساسنامه شرکت شهرک های کشاورزی

اساسنامه شرکت شهرک های کشاورزی اساسنامه شرکت شهرک های کشاورزی فصل دوم: ارکان شرکت ماده۷ـ ارکان شرکت به شرح زیر می باشد: الف ـ مجمع عمومی ب ـ هیئت مدیره ج ـ مدیرعامل دـ بازرس (حسابرس) الف ـ مجمع عمومی ماده۸ ـ مجمع عمومی شرکت عبارت است از وزیران جهاد کشاورزی (رییس مجمع)، … ادامه مطلب »

اساسنامه شرکت شهرک های کشاورزی اول

اساسنامه شرکت شهرک های کشاورزی اول اساسنامه شرکت شهرک های کشاورزی اول فصل اول اساسنامه شرکت شهرک های کشاورزی تغییرنام شرکت مادر تخصصی تولید محصولات کشاورزی فصل اول: کلیات و وظایف ماده۱ـ شرکت مادر تخصصی تولید محصولات کشاورزی، دامی و منابع طبیعی به شرکت شهرک های کشاورزی تغییرنام می یابد و اموال، دارایی ها، … ادامه مطلب »

ما را دنبال کنید