برچسب خورده: استان اردبیل

اجرای پروژه‌ های راهسازی شهرستان گرمی

اجرای پروژه‌ های راهسازی شهرستان گرمی اجرای پروژه‌ های راهسازی شهرستان گرمی تسریع اجرای پروژه‌های راهسازی شهرستان گرمی مدیر کل ساخت و توسعه‌ی راه‌ های روستایی وزارت راه و شهرسازی مدیر کل ساخت و توسعه‌ ی راه‌ های روستایی وزارت راه و شهرسازی از اختصاص اعتبارات ویژه برای تسریع در اجرای پروژه های … ادامه مطلب »

اولویت بندی راهبردهای توسعه گردشگری

اولویت بندی راهبردهای توسعه گردشگری اولویت بندی راهبردهای توسعه گردشگری بررسی و اولویت بندی راهبردهای توسعه گردشگری در شهرستان خلخال با استفاده روش کوپراس با توجه به گسترش بی رویه شهرهای کشورمان و افزایش مشکلات ناشی از شهرنشینی جدید، مردم به ویژه در شهرهای بزرگ بیش از پیش علاقهمند به گذاران اوقات فراغت … ادامه مطلب »

مقاله کاربرد تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره فازی در ارزش گذاری و تحلیل فضایی شاخص های توسعه موردی استان اردبیل

مقاله کاربرد تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره فازی در ارزش گذاری و تحلیل فضایی شاخص های توسعه موردی استان اردبیل مقاله کاربرد تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره فازی در ارزش گذاری و تحلیل فضایی شاخص های توسعه موردی استان اردبیل چکیده یکی از ارکان توسعه، جامعیت و یکپارچه بودن آن در … ادامه مطلب »

ما را دنبال کنید