برچسب خورده: اسلامی

کارآمدی مدیریتی ضرورت و اولویت کشور

کارآمدی مدیریتی ضرورت و اولویت کشور کارآمدی مدیریتی ضرورت و اولویت کشور کارآمدی مدیریتی، ضرورت و اولویت کشور است/ باید به ارتقای نیروی انسانی و بهبود زیرساخت‌ها توجه شود/ تلاش‌های بسیار خوبی برای استفاده حداکثری از فضای کشور شده است وزیر راه و شهرسازی وزیر راه و شهرسازی کارآمدی مدیریتی را ضرورت مهم … ادامه مطلب »

تحلیل شهرسازی ایرانی اسلامی با رویکرد زیبایی شناسی شهری

تحلیل شهرسازی ایرانی اسلامی با رویکرد زیبایی شناسی شهری تحلیل شهرسازی ایرانی اسلامی با رویکرد زیبایی شناسی شهری تحلیل شهرسازی ایرانی اسلامی با رویکرد زیبایی شناسی شهری چکیده زیبایی­جویی یکی از ابعاد فطری انسان است و درک آن شاخص ترین امتیاز معنوی انسان بشمار می آید. زیبایی از نوعی ویژگی همگرایی برخوردار است … ادامه مطلب »

جایگاه پرندگان در معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی

جایگاه پرندگان در معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی جایگاه پرندگان در معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی جایگاه پرندگان در معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی چکیده برای بسیاری از مردم، پرندگان و طبیعت ارزش ذاتی دارند. پرندگان در طول تاریخ برای انسان اهمیت داشته و اغلب برای نمادهای فرهنگی باارزش مانند صلح، آزادی و … ادامه مطلب »

مقاله مقایسه زبان و بیان نمادین در نقش برجسته های پاسارگاد با نوع بیان در معماری سنتی ایرانی – اسلامی

مقاله مقایسه زبان و بیان نمادین در نقش برجسته های پاسارگاد با نوع بیان در معماری سنتی ایرانی – اسلامی مقاله مقایسه زبان و بیان نمادین در نقش برجسته های پاسارگاد با نوع بیان در معماری سنتی ایرانی – اسلامی چکیده معماری ایرانی قبل از ظهور اسلام در دوره‌های مختلف رشد یافت و … ادامه مطلب »

مقاله ارزیابی شهر جدید هشتگرد بر مبنای اصول شهرسازی ایرانی اسلامی

مقاله ارزیابی شهر جدید هشتگرد بر مبنای اصول شهرسازی ایرانی اسلامی مقاله ارزیابی شهر جدید هشتگرد بر مبنای اصول شهرسازی ایرانی اسلامی چکیده در ایــن مقالــه ، چهــار اصــل مســجدمحوری ، محلــه محــوری ، درون گرایــی و طبیعت گرایی با استفاده از تکنیک دلفی به عنوان اصول محوری شناسایی و به کار گرفته … ادامه مطلب »

ما را دنبال کنید