برچسب خورده: اسپانيا

تجارب برنامه ریزی شهری در اسپانیا

تجارب برنامه ریزی شهری در اسپانیا تجارب برنامه ریزی شهری در اسپانیا غالب تغییرات برنامه ریزی شهری در اسپانیا غالب تغییرات برنامه ریزی شهری در اسپانیا از سال ١٩٧٨ به وقوع پیوسته است و نظام برنامه ریزی در حال حاضر از همین اصول تبعیت می نماید. تغییر محدوده ها که ناشی از این … ادامه مطلب »

ما را دنبال کنید