برچسب خورده: برنامه ریزی شهری

طرح آماده‌ سازی زمین

طرح آماده‌ سازی زمین طرح آماده‌ سازی زمین آماده سازی زمین آماده سازی زمین در حقیقت شهرسازی اجرایی است، یعنی آن‌چه در طرح های جامع و تفصیلی برای شهر و شهرنشینان اندیشیده و تدوین شده است، باید در آماده سازی زمین به مرحله اجرا در آید. آماده سازی زمین برای سکونت، از سال … ادامه مطلب »

پهنه بندی اکولوژیکی کشاورزی با RS و GIS

پهنه بندی اکولوژیکی کشاورزی با RS و GIS پهنه بندی اکولوژیکی کشاورزی با RS و GIS تعریف سنجش از دور سنجش از دور دانش پردازش و تفسیر تصاویری است که حاصل ثبت تعامل انرژی الکترومغناطیس و اشیاء می باشند (Sabins 1997). سنجش از دور علم و هنر به دست آوردن اطلاعات درباره یک … ادامه مطلب »

مقاله جایگاه مرکز شهر در نظریه های ساخت شهر و برنامه ریزی شهری

مقاله جایگاه مرکز شهر در نظریه های ساخت شهر و برنامه ریزی شهری مقاله جایگاه مرکز شهر در نظریه های ساخت شهر و برنامه ریزی شهری مقاله جایگاه مرکز شهر در نظریه های ساخت شهر و برنامه ریزی شهری در روند تکامل فرهنگ انسان، شهر پیچیده ترین فضای ساخته بشر است. شهر در … ادامه مطلب »

مقاله خروج از بحران شهرسازی در ایران

مقاله خروج از بحران شهرسازی در ایران مقاله خروج از بحران شهرسازی در ایران عنوان کامل مقاله خروج از بحران شهرسازی در ایران؛ برنامه توسعه راهبردی شهری (cds)، نمونه موردی شهر قزوین نظام شهرسازى کنونى ایران در حال حاضر خوشبختانه حتى افراد غیرمتخصص و عادى نیز به عدم توانایى نظام شهرسازى کنونى ایران … ادامه مطلب »

درسهای زلزله بم برای معماری و شهرسازی ایران

درسهای زلزله بم برای معماری و شهرسازی ایران درسهای زلزله بم برای معماری و شهرسازی ایران درسهای زلزله بم برای معماری و شهرسازی ایران چکیده این وجه تمایز همانا فراموش کردن‌ واقعیتی ساده و گریزناپذیر است: ایران سرزمینی است زلزله‌ خیز؛و ویرانی نه ناشی از زلزله،بلکه ناشی از تن ندادن به این‌ واقعیت، … ادامه مطلب »

مقاله سنجش شاخص‌های کیفیت زندگی از نظر شهروندان مشهد

مقاله سنجش شاخص‌های کیفیت زندگی از نظر شهروندان مشهد  کیفیت زندگی شهروندان مشهد مقاله سنجش شاخص‌های کیفیت زندگی از نظر شهروندان مشهد چکیده مقاله حاضر از نوع توصیفی ـ تحلیلی بوده که با هدف سنجش شاخص های کیفیت زندگی در مناطق ١٣گانه شهر مشهد به بررسی ٢۵ فاکتور در قالب ٣ گروه پرداخته … ادامه مطلب »

مقاله نقش شوراهای شهر در ساماندهی مشکلات شهر بندرعباس

مقاله نقش شوراهای شهر در ساماندهی مشکلات شهر بندرعباس ساماندهی مشکلات شهر بندرعباس مقاله نقش شوراهای شهر در ساماندهی مشکلات شهر بندرعباس چکیده رداری ها از جمله سازمان هایی هستند که جایگاه ویژه ای در توسعه شهرها و گسترش عرضه های مدنی دارند. اما علیرغم اهمیتی که دارند در ایران متاسفانه از جایگاه … ادامه مطلب »

مقدمه ای بر طراحی شهری در بافت فرسوده

مقدمه ای بر طراحی شهری در بافت فرسوده مقدمه ای بر طراحی شهری در بافت فرسوده بافت : بافت گسترده ای هم پیوند است که از بناها ، راهها ، مجموعه ها ، فضاها ، تاسیسات وتجهیزات شهری ویا ترکیبی از آنها تشکیل شده است . 1- انواع بافت ها بافت های فرسوده … ادامه مطلب »

برنامه‌ریزی شهری ایران لیست نرم افزار

برنامه‌ریزی شهری ایران لیست نرم افزار برنامه‌ریزی شهری ایران لیست نرم افزار برنامه‌ریزی شهری یک سری تصمیم‌های سنجیده در امور شهری است که با رعایت قیودات خاص خود شیوه رابطه انسان را با محیط شهری در قالبی بهینه طراحی و طبقه‌بندی می‌کند. سازمان دهی مکان‌ها و محیط‌های متفاوتی که می‌باید شرایط رشد و … ادامه مطلب »

شعاع عملکرد کاربری ها در شهرسازی

شعاع عملکرد کاربری ها در شهرسازی شعاع عملکرد کاربری ها در شهرسازی ‌کاربرد زمین، کاربری اراضی، کاربرد اراضی، نحوه استفاده از زمین یا نحوه استفاده از اراضی ‌کاربری زمین به طور کلی، عبارت است از الگوی توزیع فضایی – جغرافیایی عملکردهای مختلف شهر بر حسب نواحی مسکونی، صنعتی، تجاری و فضاهای اختصاص یافته … ادامه مطلب »

ما را دنبال کنید