برچسب خورده: «توسعه پايدار » يا « پایداری توسعه »  در حقوق بين الملل

مقاله توسعه پایدار در حقوق بین الملل

مقاله توسعه پایدار در حقوق بین الملل مقاله توسعه پایدار در حقوق بین الملل مقاله «توسعه پایدار » یا « پایداری توسعه »  در حقوق بین الملل مفهوم توسعه پایدار در حقوق بین الملل توسعه پایدار به تعبیر برونتلند « توسعه ای است که نیازهای نسل حاضر را بدون خدشه به توانایی نسل های آینده در … ادامه مطلب »

ما را دنبال کنید