برچسب خورده: شهرداری

اصلاحیه عوارض حفظ و گسترش فضای سبز

اصلاحیه عوارض حفظ و گسترش فضای سبز اصلاحیه عوارض حفظ و گسترش فضای سبز قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ‌ماده واحده: به استناد تبصره یکم ( ۱ ) ذیل ماده پنجم ( ۵ ) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی … ادامه مطلب »

‌آیین نامه اجرایی ماده 27 نظام مهندسی

‌آیین نامه اجرایی ماده 27 نظام مهندسی ‌آیین نامه اجرایی ماده 27 نظام مهندسی تعاریف ‌واژه‌ ها و اصطلاحات مندرج در آیین‌ نامه  قانون نظام مهندسی ‌ماده 1 – تعاریف : ‌واژه‌ها و اصطلاحات مندرج در این آیین‌نامه با توجه به قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آیین‌نامه‌های آن به شرح زیر تعریف … ادامه مطلب »

آیین نامه اجرایی تبصره 2 ماده 16 نوسازی

آیین نامه اجرایی تبصره 2 ماده 16 نوسازی آیین نامه اجرایی تبصره 2 ماده 16 نوسازی آیین نامه اجرایی تبصره 2 ماده 16 قانون نوسازی و عمران شهری نحوه تشکیل هیات های ارزیابی ماده 1 ـ در هر مورد که دراجرای تکالیف و وظایف مقرر در ماده 16 قانون نوسازی و عمران شهری … ادامه مطلب »

قانون نوسازی و عمران شهری

قانون نوسازی و عمران شهری قانون نوسازی و عمران شهری نوسازی و عمران ماده 1 : نوسازی و عمران و اصلاحات اساسی و تأمین نیازمندیهای شهری و احداث و اصلاح و توسعه معابر و ایجاد پارک ها و باغ های عمومی موجود و تامین سایر تأسیسات مورد نیاز عمومی و نوسازی محلات و … ادامه مطلب »

آیین نامه اجرایی ماده 31 قانون نوسازی

آیین نامه اجرایی ماده 31 قانون نوسازی آیین نامه اجرایی ماده 31 قانون نوسازی تصویب نقشه جامع هر شهر ‌آیین‌نامه اجرایی ماده 31 قانون نوسازی و عمران شهری ‌مصوب 1348.8.26 کمیسیون های دادگستری و کشور مجلسین ‌ماده 1 – پس از تصویب نقشه جامع هر شهر شهرداری باید در زمینه اولویت نیازمندی های … ادامه مطلب »

آیین‌ نامه اماکن عمومی

آیین‌ نامه اماکن عمومی آیین‌ نامه اماکن عمومی شهربانی جمهوری اسلامی ایران ماده ۱ – شهربانی جمهوری اسلامی ایران در اجرای وظایف انتظامی و کنترل ترافیک و سایر مسئولیت های محوله بر امور اماکن عمومی طبق مقررات این‌ آئین‌نامه نظارت و مطابق مقررات اقدام می نماید. ماده ۲ – اماکن و مؤسسات موضوع … ادامه مطلب »

آیین نامه لغو پروانه کسب واحد های صنفی

آیین نامه لغو پروانه کسب واحد های صنفی آیین نامه لغو پروانه کسب واحد های صنفی آیین نامه اجرایی موارد لغو پروانه کسب واحدهای صنفی موضوع تبصره 3 ماده 39 قانون نظام صنفی مصوب 24/12/1370 هیئت عالی نظارت ماده 1- پروانه کسب واحدهای صنفی در موارد زیر به طور موقت یا دائم لغو … ادامه مطلب »

آئین نامه مالی شهرداری ها

آئین نامه مالی شهرداری ها آئین نامه مالی شهرداری ها قسمت اول ـ امور معاملات ماده 1 ـ معاملات شهرداری ها از نظر میزان مبلغ به سه نوع تقسیم می شود. نوع اول ـ معاملات جزئی که میزان آن از پنجاه هزار ریال تجاوز نخواهد کرد . نوع دوم ـ معاملات متوسط که … ادامه مطلب »

قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری

قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری ماده (101) قانون شهرداری ماده واحده ـ ماده (101) قانون شهرداری به شرح ذیل اصلاح می‌گردد: ماده101ـ ادارات ثبت اسناد و املاک و حسب مورد دادگاه ها موظفند در موقع دریافت تقاضای تفکیک یا افراز اراضی واقع در محدوده و حریم … ادامه مطلب »

آیین نامه مقاوم سازی ساختمان

آیین نامه مقاوم سازی ساختمان آیین نامه مقاوم سازی ساختمان آئین نامه مقاوم سازی ساختمان ها در برابر زلزله آئین نامه مقاوم سازی ساختمان ها در برابر زلزله مصوب 30/11/1369 ماده 1- کلیه ساختمان های گروه 1 و2 ( ساختمان های با اهمیت زیاد ومتوسط ) موضوع بند 1-5 آئین نامه طرح ساختمان … ادامه مطلب »

ما را دنبال کنید