برچسب خورده: شهر هوشمند

نمایشگاه مسکن شهرسازی بازآفرینی شهری

نمایشگاه مسکن شهرسازی بازآفرینی شهری نمایشگاه مسکن شهرسازی بازآفرینی شهری نمایشگاه مسکن، شهرسازی و بازآفرینی شهری فرصتی مناسب برای جذب سرمایه‌گذار در شهرهای جدید معاون وزیر راه و شهرسازی معاون وزیر راه و شهرسازی نمایشگاه بین‌المللی مسکن، شهرسازی و بازآفرینی شهری را بهترین فرصت برای جذب سرمایه‌گذاران بخش خصوصی دانست و گفت: قطعا … ادامه مطلب »

امکانات پیشرفته‌ ترین شهر های آینده 1

امکانات پیشرفته‌ ترین شهر های آینده 1 امکانات پیشرفته‌ ترین شهر های آینده 1 کلانشهرهای جدیدی که امروزه با فناوری‌های نوین آینده‌نگرانه ساخته می‌شوند، چشم‌اندازی از شهرهایی هستند که در آینده انتظار جوامع انسانی را می‌کشند. با تعدادی از شهرهای جهان که به این فناوری‌های نوین مجهز شده‌اند، آشنا می‌شویم. لوسیل قطر قطری‌ … ادامه مطلب »

فناوری هایی که آینده دبی را رقم می زنند

فناوری هایی که آینده دبی را رقم می زنند فناوری هایی که آینده دبی را رقم می زنند شهر هوشمند مقامات دبی قصد دارند به زودی این شهر را به یک شهر هوشمند مبدل کنند و به همین علت در صدد استفاده از پیشرفته ترین فناوری ها هستند. ربات های پلیس، تاکسی های … ادامه مطلب »

شهر های هوشمند ریل پایه

شهر های هوشمند ریل پایه شهر های هوشمند ریل پایه شهر های هوشمند شهر های هوشمند ؛ آینده شهرها تشکیل می دهد که تمام عرصه های اداره شهر را در بر می گیرد. مقامات شهر سنت پطرزبورگ، تصمیم گرفته اند از نمونه شهرهای دوبلین، بارسلون، اوسلو، مونپِله و استکهلم استفاده کنند و با … ادامه مطلب »

مقاله ﺳﯽ و ﺷﺸﻤﯿﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﻫﻢ اﻧﺪﯾﺸﯽ ﺷﻬﺮ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ

مقاله ﺳﯽ و ﺷﺸﻤﯿﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﻫﻢ اﻧﺪﯾﺸﯽ ﺷﻬﺮ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ مقاله ﺳﯽ و ﺷﺸﻤﯿﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﻫﻢ اﻧﺪﯾﺸﯽ ﺷﻬﺮ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ چکیده ﺟﻬﺎن ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ در ﺣﺎل دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ اﺳﺖ و ﺑﺸﺮ ﻫﻤﻮاره ﮐﻮﺷﯿﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺮ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﻏﻠﺒﻪ ﮐﺮده و ﻣﺤﯿﻄﯽ را ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮﯾﺶ ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزد ﮐﻪ در آن ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ اﺣﺴﺎس رﺿﺎﯾﺖ از … ادامه مطلب »

ما را دنبال کنید