برچسب خورده: فضاهای بی دفاع شهری

بررسی فضاهای بی دفاع شهری در سطح محله

بررسی فضاهای بی دفاع شهری در سطح محله بررسی فضاهای بی دفاع شهری در سطح محله مقاله بررسی فضاهای بیدفاع شهری در سطح محله(مورد مطالعه: محله هرندی تهران) فضای شهری فضای شهری به مفهوم صحن های است که فعالیت های عمومی زندگی شهری در آن ها به وقوع میپیوندند. خیابان ها، میادین، پارک های … ادامه مطلب »

ما را دنبال کنید