برچسب خورده: فضای شهری

رویکرد تحلیلی به بافت های نامناسب شهری

رویکرد تحلیلی به بافت های نامناسب شهری رویکرد تحلیلی به بافت های نامناسب شهری مقاله رویکرد تحلیلی به بافت های نامناسب شهری بافت فرسوده شهر بندر عباس بافت های قدیمی بافت های قدیمی و مسأله دار نیازمند به حرکتی کنترل شده در جهت ادامه زندگی خود هستند. این حرکت در قالب یک الگوی بهسازی … ادامه مطلب »

بررسی فضاهای بی دفاع شهری در سطح محله

بررسی فضاهای بی دفاع شهری در سطح محله بررسی فضاهای بی دفاع شهری در سطح محله مقاله بررسی فضاهای بیدفاع شهری در سطح محله(مورد مطالعه: محله هرندی تهران) فضای شهری فضای شهری به مفهوم صحن های است که فعالیت های عمومی زندگی شهری در آن ها به وقوع میپیوندند. خیابان ها، میادین، پارک های … ادامه مطلب »

تاثیر گذاری المان های شهری بر فضای شهری

تاثیر گذاری المان های شهری بر فضای شهری تاثیر گذاری المان های شهری بر فضای شهری هویت درهر جامعه،نشان ازفرهنگ آن جامعه است و فضاهایی همساز با هویت شهری موجب آرامش٬امنیت ومشارکت شهروندان میشود.فضاهای شهری محل تعاملات اجتماعی است و این تعاملات درمکان هایی دیده می شودکه برای شهروندان حس امنیت وحس تعلق … ادامه مطلب »

شهرنشینی و شهرسازی در دوره بیست ساله 1320 تا 1300

شهرنشینی و شهرسازی در دوره بیست ساله 1320 – 1300 شهرنشینی و شهرسازی در دوره بیست ساله 1320 – 1300 شهرنشینی و شهرسازی در دوره بیست ساله 1320 – 1300 چکیده اما براستی چرا دستگاه رضا خانی باید توجه خویش را به شهرها که تنها 28%جمعیت‌ را دربر داشتند معطوف سازد؟ چرا روستاها … ادامه مطلب »

نورپردازی و نقش آن در سیمای شهر

نورپردازی و نقش آن در سیمای شهر نورپردازی و نقش آن در سیمای شهر مقدمه سیمای شبانه در واقع تصور مخاطب از شهر هنگام شب است.بخشی از طراحی منظر یک شهر است که شناخت و درک مبانی نظری آن می تواند در ارتقای کیفیت فضای شهری تاثیر گسترده ای داشته باشد. مقوله سیمای … ادامه مطلب »

مقاله بازآفرینی فضای شهری کهن با رویکردی زیباشناختی موردی محله برج قربان همدان

مقاله بازآفرینی فضای شهری کهن با رویکردی زیباشناختی موردی محله برج قربان همدان مقاله بازآفرینی فضای شهری کهن با رویکردی زیباشناختی موردی محله برج قربان همدان چکیده توجه به بافت‌های فرسوده و کهن و رفع ناپایداری آنها، به موضوعی جدی و محوری تبدیل شده و نهاد‌ها و سازمان‌های مسئول را به تکاپوی حل … ادامه مطلب »

مقاله ژئوپلیتیک شهری رویکردی نوین در تحلیل های ژئوپلیتیک ایران

مقاله ژئوپلیتیک شهری رویکردی نوین در تحلیل های ژئوپلیتیک ایران مقاله ژئوپلیتیک شهری رویکردی نوین در تحلیل های ژئوپلیتیک ایران چکیده ژئوپلیتیک شهری، دانشی نوین و رهیافتی جدید از ژئوپلیتیک سنجش گرانه ی نوظهور است، که با مقیاسی متفاوت، رویکرد جستجوگرایانه ای به روابط قدرت، رقابت و سیاست میان کنش گران فضای شهری … ادامه مطلب »

مقاله تحلیل کاربری اراضی شهر آمل

مقاله تحلیل کاربری اراضی شهر آمل مقاله تحلیل کاربری اراضی شهر آمل چکیده برنامه ریزی کاربری اراضی شهری ، هسته اصلی برنامه ریزی شهری را تشکیل می دهد. امروزه در اثر شهرنشینی بدون برنامه ، نابسامانی در ویژگی های کاربری زمین شهرها بوجود آمده است ، جهت ارتقاء کیفی شهرنشینی ، ساماندهی کاربری … ادامه مطلب »

ما را دنبال کنید