برچسب خورده: معماری، عمران

مقاله ویژگی های فرهنگ شهرسازی و معماری ایران

مقاله ویژگی های فرهنگ شهرسازی و معماری ایران شهرسازی و معماری ایران مقاله ویژگی های فرهنگ شهرسازی و معماری ایران چکیده خصائص فرهنگی مردمان ساکن در شهرهای ما-امروز-از روحیه‌ای حکایت دارند که ضمن برخوردار بودن. از هویتی قوی و معین،از خطوط اصلی روشها و منش‌های شهرنشینی،شهرسازی و شهرداری گذشته خود گسسته است. بدلیل … ادامه مطلب »

مقاله محدودیت های ژئومورفولوژیکی توسعه فیزیکی شهر رودبار

مقاله محدودیت های ژئومورفولوژیکی توسعه فیزیکی شهر رودبار توسعه فیزیکی شهر رودبار مقاله محدودیت های ژئومورفولوژیکی توسعه فیزیکی شهر رودبار چکیده  توسعه فیزیکی شهرها در ارتباط مستقیم با بستر طبیعی و عوارض ژئومورفولوژی است . توسعه شهرها در منـاطق کوهستانی به دلیل محدودیت های ژئومورفولوژیکی و ناپایداری دامنه هـا از حساسـیت بـالائی برخـوردار … ادامه مطلب »

مقاله تحلیل توسعه کاربری های شهری دره فرحزاد

مقاله تحلیل توسعه کاربری های شهری دره فرحزاد توسعه کاربری های شهری دره فرحزاد مقاله تحلیل توسعه کاربری های شهری دره فرحزاد چکیده مخاطرات محیطی همواره موجب تغییراتی در شرایط زیست محیطی سکونتگاه های انسانی شده و خسارت های گسترده ای را بر جوامع بشری تحمیل می نماید. همجواری سامانه های شهری با … ادامه مطلب »

مقاله نقش تراکم شهری در وابستگی به اتومبیل منطقه یک شیراز

مقاله نقش تراکم شهری در وابستگی به اتومبیل منطقه یک شیراز تراکم شهری منطقه یک شیراز مقاله نقش تراکم شهری در وابستگی به اتومبیل منطقه یک شیراز چکیده پیامدهای منفی ناشی از استفاده گسترده از وسایل نقلیه موتوری، منجر به شکل گیری بحث های زیادی در میان طرفداران توسعه پایدار، در رابطه با … ادامه مطلب »

مقاله آسیب شناسی کاربری آموزشی شهر ایلام با GIS

مقاله آسیب شناسی کاربری آموزشی شهر ایلام با GIS کاربری آموزشی شهر ایلام با GIS مقاله آسیب شناسی کاربری آموزشی شهر ایلام با GIS چکیده امروزه تبیین آسیب های کاربری آموزشی برای حل بخشی از مشکلات فرهنگی شهرها ضروری است. با این هدف به بررسی فضاهای آموزشی شهر ایلام پرداخته ایم. در این … ادامه مطلب »

مقاله تحلیل فضایی مناطق شهری قم

مقاله تحلیل فضایی مناطق شهری قم مقاله تحلیل فضایی مناطق شهری قم مقاله تحلیل فضایی مناطق شهری قم چکیده مسکن اجتماعی به نوعی خاصی از تامین مسکن اطلاق می شود. که اساسا توسط دولت ملی یا محلی و با هدف خانه دار کردن گروه های کم درآمد صورت می گیرد. شهر قم یکی … ادامه مطلب »

مقاله امکان ‌سنجی صنعت توریسم در شهر خرم آباد

مقاله امکان ‌سنجی صنعت توریسم در شهر خرم آباد صنعت توریسم در شهر خرم آباد مقاله امکان ‌سنجی صنعت توریسم در شهر خرم آباد چکیده ویژگیهای ساختار گردشگری هر مکان به نوبه خود متاثر از اهمیت ، اعتبار، ماهیت ، تنوع نقش و کارکرد مذهبی، چفرهنگی، تفریحی، تجاری و به طورکلی جاذبه های … ادامه مطلب »

مقاله الگوهای توزیع فضایی پارکهای درون شهری مناطق ارومیه

مقاله الگوهای توزیع فضایی پارکهای درون شهری مناطق ارومیه توزیع فضایی پارکهای درون شهری مقاله الگوهای توزیع فضایی پارکهای درون شهری مناطق ارومیه چکیده با ورود جهان به هزاره­ی سوم و پیشی گرفتن نسبت جمعیت شهرنشین در اکثر کشورها و اثرات تخریبی این پدیده از بعد زیست ­محیطی و همچنین نیاز بیشتر شهروندان … ادامه مطلب »

مقاله تحلیل راهبرد توسعه شهری CDS شهر چناران

مقاله تحلیل راهبرد توسعه شهری CDS شهر چناران راهبرد توسعه شهری CDS شهر چناران مقاله تحلیل راهبرد توسعه شهری CDS شهر چناران چکیده در این مقاله سعی شده وضعیت شاخصهای مدل CDS ( حکمروایی خوب، رقابتی بودن، بانکی بودن، قابل زندگی بودن) که نوعی برنامه ریزی استراتژیک می باشد. توسط بانک جهانی و … ادامه مطلب »

مقاله ساماندهی سکونتگاه های غیر رسمی باقرشهر

مقاله ساماندهی سکونتگاه های غیر رسمی باقرشهر سکونتگاه های غیر رسمی باقرشهر مقاله ساماندهی سکونتگاه های غیر رسمی باقرشهر چکیده توسعه شهری به طور عام در کشور و به طور خاص در تهران بر اثر بازتاب فضایی اسکان غیر رسمی ناپایدار شده است این امر را نه می توان به امید خود رها … ادامه مطلب »

ما را دنبال کنید