برچسب خورده: معماری ایران

پایداری اندام های معماری ایرانی

پایداری اندام های معماری ایرانی پایداری اندام های معماری ایرانی پایداری اندام های معماری ایرانی در گذار از دوران اسلامی معماری ایران معماری ایران یکی از غنی ترین نمونه های معماری بومی در جهان است که دستاورد های آن قابل انکار نیست. اگر چه عدم ثبت این دستاورد ها و البته فقر مطالعات … ادامه مطلب »

کتاب سبک شناسی هنر معماری

کتاب سبک شناسی هنر معماری کتاب سبک شناسی هنر معماری درونگرایی یکی از باورهای مردم ایران زندگی شخصی و حرمت آن بوده که این امر به گونه‌ای معماری ایران را درون‌گرا ساخته‌است. معماران ایرانی با سامان دهی اندام‌های ساختمان در گرداگرد یک یا چند میان سرا، ساختمان را از جهان بیرون جدا می‌کردند … ادامه مطلب »

مقاله جستاری در چیستی اسلامیت هنر و معماری ایران

مقاله جستاری در چیستی اسلامیت هنر و معماری ایران مقاله جستاری در چیستی اسلامیت هنر و معماری ایران چکیده اتصاف بسیاری موضوعات و پدیده‌ها به صفتی که حاکی از تأثیر جهان‌بینی و اعتقادات و تفکری خاص بر پیدایش آنها باشد،مثل صفت‌”اسلامی‌”برای‌ ساخته‌های مسلمانان ممالک مختلف،همواره مورد بحث و حتی جدل بوده و نظریات … ادامه مطلب »

ما را دنبال کنید