برچسب خورده: ََAHP و Topsis

جزوه بسیاز مفید مدل های کمی ََAHP و Topsis

جزوه بسیاز مفید مدل های کمی ََAHP و Topsis و… جزوه بسیاز مفید مدل های کمی ََAHP و Topsis گفتیم که تصمیم گیرنده طی فرآیند تصمیم به انتخاب راهی از بین راه های موجود اقدام می کند. این انتخاب به معنای نحوه بکارگیری منابع و امکانات قرار گرفته در اختیار مدیر در راستای … ادامه مطلب »

ما را دنبال کنید