برچسب خورده: ١٣٣٥ تا ١٣٩٠

مقاله شناخت الگوی رشد کالبدی فضایی کلان شهرهای ایران موردی کلان شهرهای مشهد،شیراز،اصفهان،تبریز

مقاله شناخت الگوی رشد کالبدی فضایی کلان شهرهای ایران موردی کلان شهرهای مشهد،شیراز،اصفهان،تبریز مقاله شناخت الگوی رشد کالبدی فضایی کلان شهرهای ایران موردی کلان شهرهای مشهد،شیراز،اصفهان،تبریز چکیده از موضوعات اساسی در راستای نیل به توسعه شهری پایدار، شناخت الگوی کالبدی شهر و تلاش برای دستیابی به فرم شهری مطلوب است . در همین … ادامه مطلب »

ما را دنبال کنید