برچسب خورده: 1335

مقاله تعیین نظام سلسله مراتبی شهرهای استان لرستان بین سال های 1390 تا 1335 با مدلهای همسایگی آنتروپی و حد اختلاف طبقه ای

مقاله تعیین نظام سلسله مراتبی شهرهای استان لرستان بین سال های 1390 تا 1335 با مدلهای همسایگی آنتروپی و حد اختلاف طبقه ای مقاله تعیین نظام سلسله مراتبی شهرهای استان لرستان بین سال های 1390 تا 1335 با مدلهای همسایگی آنتروپی و حد اختلاف طبقه ای چکیده عدم توجه به نظام سلسله مراتب … ادامه مطلب »

مقاله پویش ساختار فضایی نظام شهری استان کرمان 90-1335

مقاله پویش ساختار فضایی نظام شهری استان کرمان 90-1335 مقاله پویش ساختار فضایی نظام شهری استان کرمان 90-1335 چکیده ساختار فضایی نظام شهری، موقعیت و جایگاه شهرهای یک منطقه در ارتباط با سایر شهرهای آن منطقه را مشخص می­سازد. این پژوهش، با هدف دستیایی به شناخت تفاوت­ها و پیوندها، به بررسی پویش ساختار … ادامه مطلب »

ما را دنبال کنید