برچسب خورده: 1385

مقاله تحلیل تطبیقی کاربری‌های اوقات فراغت مناطق شهرداری شهر اصفهان در دوره 1385 – 1375

مقاله تحلیل تطبیقی کاربری‌های اوقات فراغت مناطق شهرداری شهر اصفهان در دوره 1385 – 1375 مقاله تحلیل تطبیقی کاربری‌های اوقات فراغت مناطق شهرداری شهر اصفهان در دوره 1385 – 1375 چکیده شناخت و تحلیل فضایی کاربری اراضی مناطق شهری و کاهش نابرابری­های ناشی از ناموزنی و قطبی شدن آن­ها در مناطق شهری زیربنای … ادامه مطلب »

مقاله تحلیل ویژگی های مکانی زمانی گسترش شهری مناطق شیراز در بازه زمانی 1385تا 1391

مقاله تحلیل ویژگی های مکانی زمانی گسترش شهری مناطق شیراز در بازه زمانی 1385تا 1391 مقاله تحلیل ویژگی های مکانی زمانی گسترش شهری مناطق شیراز در بازه زمانی 1385تا 1391 چکیده یکی از عملیات ضروری در مطالعات جغرافیایی شهرها، تجزیه‌وتحلیل رشد شهری با استفاده از داده‌های زمانی- مکانی میباشد. در این زمینه می‌توان … ادامه مطلب »

ما را دنبال کنید