برچسب خورده: 1390

مقاله تعیین نظام سلسله مراتبی شهرهای استان لرستان بین سال های 1390 تا 1335 با مدلهای همسایگی آنتروپی و حد اختلاف طبقه ای

مقاله تعیین نظام سلسله مراتبی شهرهای استان لرستان بین سال های 1390 تا 1335 با مدلهای همسایگی آنتروپی و حد اختلاف طبقه ای مقاله تعیین نظام سلسله مراتبی شهرهای استان لرستان بین سال های 1390 تا 1335 با مدلهای همسایگی آنتروپی و حد اختلاف طبقه ای چکیده عدم توجه به نظام سلسله مراتب … ادامه مطلب »

مقاله تحلیل فضایی نظام شبکه شهری استان کرمانشاه سالهای 1375 تا 1390

مقاله تحلیل فضایی نظام شبکه شهری استان کرمانشاه سالهای 1375 تا 1390 مقاله تحلیل فضایی نظام شبکه شهری استان کرمانشاه سالهای 1375 تا 1390 چکیده  این پژوهش به تحلیل فضایی سلسله مراتب شهری استان کرمانشاه طی سال های1390-1375 پرداخته است. هدف این پژوهش تبیین نابرابریهای جمعیتی به منظور کاهش این نابرابریها در سطح … ادامه مطلب »

مقاله تحلیل استنادی پایان‌نامه‌های رشته شهرسازی دانشگاه تربیت مدرس در سالهای 1389 تا 1390

مقاله تحلیل استنادی پایان‌نامه‌های رشته شهرسازی دانشگاه تربیت مدرس در سالهای 1389 تا 1390 مقاله تحلیل استنادی پایان‌نامه‌های رشته شهرسازی دانشگاه تربیت مدرس در سالهای 1389 تا 1390 چکیده استنادها به روش سرشماری بررسی شدند. در گردآوری داده‌ها، با مراجعه به سایت کتابخانه، مآخذ پایان‌نامه‌ها دریافت شد و در تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار … ادامه مطلب »

مقاله پویش ساختار فضایی نظام شهری استان کرمان 90-1335

مقاله پویش ساختار فضایی نظام شهری استان کرمان 90-1335 مقاله پویش ساختار فضایی نظام شهری استان کرمان 90-1335 چکیده ساختار فضایی نظام شهری، موقعیت و جایگاه شهرهای یک منطقه در ارتباط با سایر شهرهای آن منطقه را مشخص می­سازد. این پژوهش، با هدف دستیایی به شناخت تفاوت­ها و پیوندها، به بررسی پویش ساختار … ادامه مطلب »

ما را دنبال کنید