برچسب خورده: 8 مولفه مدیریت شهری

حکمرانی خوب دارای ۸ مؤلفه اصلی است

حکمرانی خوب دارای ۸ مؤلفه اصلی است حکمرانی خوب دارای ۸ مؤلفه اصلی است این مؤلفه‌ها عبارتند از: مشارکتی بودن، اجماع محوری، پاسخگویی، شفافیت، مسؤلیت پذیری، کارایی و اثر بخشی، جامعیت و عدم تبعیض میان شهروندان و نهایتاً حاکمیت قانون. حکمرانی خوب تضمین کننده کمینه شدن فساد، احترام به نظر اقلیتها و اقشار آسیب پذیر در انجام تصمیم گیری است. همچنین … ادامه مطلب »

ما را دنبال کنید