برچسب خورده: AHP و ELECTRE

مقاله تعیین جهات بهینه توسعه شهر براساس پارامترهای محیطی موردی شهر بابلسر

مقاله تعیین جهات بهینه توسعه شهر براساس پارامترهای محیطی موردی شهر بابلسر مقاله تعیین جهات بهینه توسعه شهر براساس پارامترهای محیطی موردی شهر بابلسر چکیده هدایت و تعیین جهت رشد کالبدی شهر یکی از اصولیترین مسائل مرتبط با مباحث توسعه پایدار بـا هدف بهینه سازی رشد شهر است . از آنجایی که زمین … ادامه مطلب »

ما را دنبال کنید