برچسب خورده: ANP

آموزش اکسپرت چویس و مکان یابی به روش AHP

آموزش اکسپرت چویس و مکان یابی به روش AHP آموزش اکسپرت چویس و مکان یابی به روش AHP تحلیل سلسله مراتبی یا AHP چیست موفقیت و یا شکست انسان یا یک مدیر، دقیقا بستگی دارد به درستی تصمیماتی که توسط وی اخذ شده است. بنابراین ضرورت به کار گیری روش های علمی در … ادامه مطلب »

مقایسه مدل های Fuzzy AHP باکلی و ANP در ارزیابی توان جنگلداری

مقایسه مدل های Fuzzy AHP باکلی و ANP در ارزیابی توان جنگلداری مقایسه مدل های Fuzzy AHP باکلی و ANP در ارزیابی توان جنگلداری سطح جنگلهای سطح جنگلهای زاگرس به طور دایم در خطر تخریب است. از اینرو باید مدیریتی بر باقی مانده این جنگلها اعمال شود که مبتنی بر ارزیابی توان اکولوژیک … ادامه مطلب »

مقاله راهبرد های آمایش مناطق مرزی بر اساس مدل های SWOT – AHP و SWOT- ANP موردی سیستان و بلوچستان

مقاله راهبرد های آمایش مناطق مرزی بر اساس مدل های SWOT – AHP و SWOT- ANP موردی سیستان و بلوچستان مقاله راهبرد های آمایش مناطق مرزی بر اساس مدل های SWOT – AHP و SWOT- ANP موردی سیستان و بلوچستان چکیده هدف از مقاله حاضر تدوین راهبردهایی جهت توسعه مناطق مرزی استان سیستان … ادامه مطلب »

مقاله سنجش پایداری اجتماعی در سطح محلات دریادل گوهر شاد و شاهد شهر مشهد

مقاله سنجش پایداری اجتماعی در سطح محلات دریادل گوهر شاد و شاهد شهر مشهد مقاله سنجش پایداری اجتماعی در سطح محلات دریادل گوهر شاد و شاهد شهر مشهد چکیده باتوجه به اینکه در فرایند برنامه ریزی شهری توجه به مباحث اجتماعی، امری اجتناب ناپذیر و بخش جدایی ناپذیر طرح های شهری محسوب می … ادامه مطلب »

مقاله مکان یابی مراکز بهداشتی درمانی بیمارستان ها شهر بیرجند از طریق تلفیق فرآیند تحلیل شبکه ای ANP و مقایسه زوجی در محیط GIS

مقاله مکان یابی مراکز بهداشتی درمانی بیمارستان ها شهر بیرجند از طریق تلفیق فرآیند تحلیل شبکه ای ANP و مقایسه زوجی در محیط GIS مقاله مکان یابی مراکز بهداشتی درمانی بیمارستان ها شهر بیرجند از طریق تلفیق فرآیند تحلیل شبکه ای ANP و مقایسه زوجی در محیط GIS چکیده امروزه شناسایی، رتبه بندی … ادامه مطلب »

مقاله ارزیابی فعالیت های گردشگری در شهرستان انزلی و ارائه راهبردهای بهینه در راستای برنامه ریزی گردشگری پایدار منطقه با استفاده از ANP و SWOT

مقاله ارزیابی فعالیت های گردشگری در شهرستان انزلی و ارائه راهبردهای بهینه در راستای برنامه ریزی گردشگری پایدار منطقه با استفاده از ANP و SWOT مقاله ارزیابی فعالیت های گردشگری در شهرستان انزلی و ارائه راهبردهای بهینه در راستای برنامه ریزی گردشگری پایدار منطقه با استفاده از ANP و SWOT چکیده فعالیت گردشگری، … ادامه مطلب »

ما را دنبال کنید