برچسب خورده: AUTO CAD

مقاله مکان یابی مراکز بیمارستانی با رویکرد پدافند غیر عامل با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری موردی منطقه 3 تهران

مقاله مکان یابی مراکز بیمارستانی با رویکرد پدافند غیر عامل با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری موردی منطقه 3 تهران مقاله مکان یابی مراکز بیمارستانی با رویکرد پدافند غیر عامل با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری موردی منطقه 3 تهران چکیده یکی از راهکارهای اساسی در بحث پدافند غیرعامل، پهنه بندی مناسب و … ادامه مطلب »

ما را دنبال کنید