برچسب خورده: ERTS-1

پایش خطوط ساحلی دریاچه ارومیه با کمک RS

پایش خطوط ساحلی دریاچه ارومیه با کمک RS پایش خطوط ساحلی دریاچه ارومیه با کمک RS سنجش از دور سنجش از دور دانش و فن جمع‌آوری اطلاعات از اشیای روی سطح زمین، بدون حضور فیزیکی در محل است. سنجش از دور شامل اندازه‌گیری و ثبت انرژی بازتابی از سطح زمین و جو پیرامون … ادامه مطلب »

سنجش از دور و کاربرد آن در شناخت زمین

سنجش از دور و کاربرد آن در شناخت زمین سنجش از دور و کاربرد آن در شناخت زمین سنجش از دور چیست سنجش از دور دانش و فن جمع‌آوری اطلاعات از اشیای روی سطح زمین، بدون حضور فیزیکی در محل است. سنجش از دور شامل اندازه‌گیری و ثبت انرژی بازتابی از سطح زمین … ادامه مطلب »

ما را دنبال کنید