برچسب خورده: FAHP

مقاله شناسایی و اولویت بندی بافت فرسوده شهری با استفاده از مدل تحلیل سلسله مراتبی فازی FAHP

مقاله شناسایی و اولویت بندی بافت فرسوده شهری با استفاده از مدل تحلیل سلسله مراتبی فازی FAHP مقاله شناسایی و اولویت بندی بافت فرسوده شهری با استفاده از مدل تحلیل سلسله مراتبی فازی FAHP چکیده از مشکل‌های عمده‌ی شهرها در ایران که همیشه برنامه ریزان و مسئولان شهری را به فکر چاره اندیشی … ادامه مطلب »

مقاله مکان یابی مراکز آموزشی با استفاده از مدل ترکیبی منطق بولین و FAHP موردی مدارس راهنمایی شهر دهدشت

مقاله مکان یابی مراکز آموزشی با استفاده از مدل ترکیبی منطق بولین و FAHP موردی مدارس راهنمایی شهر دهدشت مقاله مکان یابی مراکز آموزشی با استفاده از مدل ترکیبی منطق بولین و FAHP موردی مدارس راهنمایی شهر دهدشت چکیده تعیین توزیع بهینه کاربریها و مراکز خدماتی مسئله ای است که اغلب اوقات برنامه … ادامه مطلب »

ما را دنبال کنید