برچسب خورده: Geodatabase

روابط توپولوژی در ژئودیتابیس Geodatabase

روابط توپولوژی در ژئودیتابیس Geodatabase روابط توپولوژی در ژئودیتابیس Geodatabase مدل برداری در مدل برداری (Vector Model) اشیا یا عوارض در جهان واقعی به وسیله عناصر هندسی نمایش داده می شوند . بدین معنا که موقعیت هر شی به وسیله مختصات آن و توسط نقاط، خطوط و سطوح مشخص می شود . در … ادامه مطلب »

ما را دنبال کنید