برچسب خورده: Geographic Information System

توسعه نیافتگی صنعتی شهرستان آباده GIS

توسعه نیافتگی صنعتی شهرستان آباده GIS توسعه نیافتگی صنعتی شهرستان آباده GIS سامانه اطلاعات جغرافیایی سامانه اطلاعات جغرافیایی یا جی‌ آی‌ اس (به انگلیسی: Geographic Information System – GIS) یک سامانه اطلاعاتی «معمولاً رایانه‌ای» است که به تولید، پردازش، تحلیل، و مدیریت اطلاعات جغرافیایی می‌پردازد. به عبارت دیگر “GIS” یک سامانه رایانه‌ای برای … ادامه مطلب »

RS و GIS در مدیریت آبیاری زمین های کشاورزی

RS و GIS در مدیریت آبیاری زمین های کشاورزی RS و GIS در مدیریت آبیاری زمین های کشاورزی سنجش از دور RS و GIS در مدیریت آبیاری زمین های کشاورزی سنجش از دور دانش و فن جمع‌آوری اطلاعات از اشیای روی سطح زمین، بدون حضور فیزیکی در محل است. سنجش از دور شامل … ادامه مطلب »

GIS و نیازمندی های در حال پیدایش

GIS و نیازمندی های در حال پیدایش GIS و نیازمندی های در حال پیدایش جی‌ آی‌ اس چیست سامانه اطلاعات جغرافیایی یا جی‌آی‌اس (به انگلیسی: Geographic Information System – GIS) یک سامانه اطلاعاتی «معمولاً رایانه‌ای» است که به تولید، پردازش، تحلیل، و مدیریت اطلاعات جغرافیایی می‌پردازد. به عبارت دیگر “GIS” یک سامانه رایانه‌ای … ادامه مطلب »

سیستم اطلاعات جغرافیایی و طراحی شهری

سیستم اطلاعات جغرافیایی و طراحی شهری سیستم اطلاعات جغرافیایی و طراحی شهری GIS سامانه اطلاعات جغرافیایی یا جی‌ آی‌ اس (به انگلیسی: Geographic Information System – GIS) یک سامانه اطلاعاتی «معمولاً رایانه‌ای» است که به تولید، پردازش، تحلیل، و مدیریت اطلاعات جغرافیایی می‌ پردازد. به عبارت دیگر “GIS” یک سامانه رایانه‌ای برای مدیریت … ادامه مطلب »

پشتیبانی تصمیم GIS و برنامه ریزی شهری

پشتیبانی تصمیم GIS و برنامه ریزی شهری پشتیبانی تصمیم GIS و برنامه ریزی شهری تعریف سامانه اطلاعات جغرافیایی سامانه اطلاعات جغرافیایی یا جی‌ آی‌ اس (به انگلیسی: Geographic Information System – GIS) یک سامانه اطلاعاتی «معمولاً رایانه‌ای» است که به تولید، پردازش، تحلیل، و مدیریت اطلاعات جغرافیایی می‌پردازد. به عبارت دیگر “GIS” یک سامانه … ادامه مطلب »

مقاله تکنولوژی Web GIS و روش اجرا

مقاله تکنولوژی Web GIS و روش اجرا مقاله تکنولوژی Web GIS و روش اجرا تکنولوژی Web GIS Web GIS یک سیستم اطلاعات جغرافیایی توزیع شده در شبکه ای کامپیوتری است که برای ادغام و انتشار گرافیکی اطلاعات در سیستم WWW و در اینترنت استفاده می شود. نقشه های اینترنتی انواع نقشه های انتشار یافته توسط اینترنت ، … ادامه مطلب »

مقاله نقش GIS در طرح های توسعه شهری

مقاله نقش GIS در طرح های توسعه شهری مقاله نقش GIS در طرح های توسعه شهری تعریف سامانه اطلاعات جغرافیایی سامانه اطلاعات جغرافیایی یا جی‌آی‌اس (به انگلیسی: Geographic Information System – GIS) یک سامانه اطلاعاتی «معمولاً رایانه‌ای» است که به تولید، پردازش، تحلیل، و مدیریت اطلاعات جغرافیایی می‌پردازد. به عبارت دیگر “GIS” یک … ادامه مطلب »

مقاله استفاده از GIS در بانکداری

مقاله استفاده از GIS در بانکداری مقاله استفاده از GIS در بانکداری جی‌ آی‌ اس سامانه اطلاعات جغرافیایی یا جی‌آی‌اس (به انگلیسی: Geographic Information System – GIS) یک سامانه اطلاعاتی «معمولاً رایانه‌ای» است که به تولید، پردازش، تحلیل، و مدیریت اطلاعات جغرافیایی می‌پردازد. به عبارت دیگر “GIS” یک سامانه رایانه‌ای برای مدیریت و … ادامه مطلب »

مقاله ضرورت مدیریت هماهنگ در GIS

مقاله ضرورت مدیریت هماهنگ در GIS مقاله ضرورت مدیریت هماهنگ در GIS GIS چیست سامانه اطلاعات جغرافیایی یا جی‌ آی‌ اس (به انگلیسی: Geographic Information System – GIS) یک سامانه اطلاعاتی «معمولاً رایانه‌ای» است که به تولید، پردازش، تحلیل، و مدیریت اطلاعات جغرافیایی می‌پردازد. به عبارت دیگر “GIS” یک سامانه رایانه‌ ای برای … ادامه مطلب »

مقاله GIS در منظر شهری

مقاله GIS در منظر شهری مقاله GIS در منظر شهری جی‌ آی‌ اس چیست سامانه اطلاعات جغرافیایی یا جی‌ آی‌ اس (به انگلیسی: Geographic Information System – GIS) یک سامانه اطلاعاتی «معمولاً رایانه‌ای» است که به تولید، پردازش، تحلیل، و مدیریت اطلاعات جغرافیایی می‌پردازد. به عبارت دیگر “GIS” یک سامانه رایانه‌ای برای مدیریت … ادامه مطلب »

ما را دنبال کنید