برچسب خورده: GFRP

مقاله بررسی مودهای شکست خمشی و برشی در تیرهای مسلح شده با میلگرد فولادی وGFRP پیش تنیده

مقاله بررسی مودهای شکست خمشی و برشی در تیرهای مسلح شده با میلگرد فولادی وGFRP پیش تنیده مقاله بررسی مودهای شکست خمشی و برشی در تیرهای مسلح شده با میلگرد فولادی وGFRP پیش تنیده چکیده در سالهای اخیر پیشرفت زیادی در استفاده از مصالح FRP” به عنوان مصالح ساختمانی در مهندسی عمران صورت … ادامه مطلب »

ما را دنبال کنید