برچسب خورده: GIS در برنامه ریزی شهری

مقاله کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS در برنامه ریزی شهری

مقاله کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS در برنامه ریزی شهری مقاله کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS در برنامه ریزی شهری چکیده بررسیهای تاریخی نشان می دهد که سابقه مدنیت و شهر نشینی در ایران یکی از طولانی ترین سوابق شهر نـشینی در جهان است و این بیانگر قدمت دانش و تجربه مدیریت شهری در سرزمین کهن ایران است . … ادامه مطلب »

ما را دنبال کنید