برچسب خورده: Google Docs

طراحی پرسشنامه اینترنتی با استفاده از Google Docs

طراحی پرسشنامه اینترنتی با استفاده از Google Docs طراحی پرسشنامه اینترنتی با استفاده از Google Docs مقدمه: انجام تحقیقات پیمایشی از جمله دغدغه های پژوهشگران علوم اجتماعی است. روشهای سنتی دنیای سنتی را می طلبد، منظور این است که سالیان چندی انجام کتبی پرسشنامه ها بعنوان ابزار پیمایش مرسوم بوده است. ولی در … ادامه مطلب »

ما را دنبال کنید