برچسب خورده: GPS

مقاله GIS و نقش آن در توسعه شهرستان نهاوند

مقاله GIS و نقش آن در توسعه شهرستان نهاوند مقاله GIS و نقش آن در توسعه شهرستان نهاوند مقاله سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) و نقش آن در توسعه شهرستان نهاوند سامانه اطلاعات جغرافیایی سامانه اطلاعات جغرافیایی یا جی‌آی‌اس (به انگلیسی: Geographic Information System – GIS) یک سامانه اطلاعاتی «معمولاً رایانه‌ای» است که به … ادامه مطلب »

توسعه نیافتگی صنعتی شهرستان آباده GIS

توسعه نیافتگی صنعتی شهرستان آباده GIS توسعه نیافتگی صنعتی شهرستان آباده GIS سامانه اطلاعات جغرافیایی سامانه اطلاعات جغرافیایی یا جی‌ آی‌ اس (به انگلیسی: Geographic Information System – GIS) یک سامانه اطلاعاتی «معمولاً رایانه‌ای» است که به تولید، پردازش، تحلیل، و مدیریت اطلاعات جغرافیایی می‌پردازد. به عبارت دیگر “GIS” یک سامانه رایانه‌ای برای … ادامه مطلب »

کاربرد GIS در مکانیابی عرصه پخش سیلاب

کاربرد GIS در مکانیابی عرصه پخش سیلاب کاربرد GIS در مکانیابی عرصه پخش سیلاب جی‌ آی‌ اس سامانه اطلاعات جغرافیایی یا جی‌ آی‌ اس (به انگلیسی: Geographic Information System – GIS) یک سامانه اطلاعاتی «معمولاً رایانه‌ای» است که به تولید، پردازش، تحلیل، و مدیریت اطلاعات جغرافیایی می‌پردازد. به عبارت دیگر “GIS” یک سامانه … ادامه مطلب »

مکانیابی صنایع روستایی با استفاده از GIS

مکانیابی صنایع روستایی با استفاده از GIS مکانیابی صنایع روستایی با استفاده از GIS تعریف جی‌ آی‌ اس سامانه اطلاعات جغرافیایی یا جی‌ آی‌ اس (به انگلیسی: Geographic Information System – GIS) یک سامانه اطلاعاتی «معمولاً رایانه‌ای» است که به تولید، پردازش، تحلیل، و مدیریت اطلاعات جغرافیایی می‌پردازد. به عبارت دیگر “GIS” یک … ادامه مطلب »

مکانیابی مبلمان شهری با استفاده از GIS

مکانیابی مبلمان شهری با استفاده از GIS مکانیابی مبلمان شهری با استفاده از GIS جی‌ آی‌ اس چیست سامانه اطلاعات جغرافیایی یا جی‌ آی‌ اس (به انگلیسی: Geographic Information System – GIS) یک سامانه اطلاعاتی «معمولاً رایانه‌ای» است که به تولید، پردازش، تحلیل، و مدیریت اطلاعات جغرافیایی می‌پردازد. به عبارت دیگر “GIS” یک … ادامه مطلب »

مقاله استفاده از GIS در بانکداری

مقاله استفاده از GIS در بانکداری مقاله استفاده از GIS در بانکداری جی‌ آی‌ اس سامانه اطلاعات جغرافیایی یا جی‌آی‌اس (به انگلیسی: Geographic Information System – GIS) یک سامانه اطلاعاتی «معمولاً رایانه‌ای» است که به تولید، پردازش، تحلیل، و مدیریت اطلاعات جغرافیایی می‌پردازد. به عبارت دیگر “GIS” یک سامانه رایانه‌ای برای مدیریت و … ادامه مطلب »

مقاله GIS در خدمت توریسم

مقاله GIS در خدمت توریسم مقاله GIS در خدمت توریسم سامانه اطلاعات جغرافیایی سامانه اطلاعات جغرافیایی یا جی‌ آی‌ اس (به انگلیسی: Geographic Information System – GIS) یک سامانه اطلاعاتی «معمولاً رایانه‌ای» است که به تولید، پردازش، تحلیل، و مدیریت اطلاعات جغرافیایی می‌پردازد. به عبارت دیگر “GIS” یک سامانه رایانه‌ای برای مدیریت و … ادامه مطلب »

کاربرد GIS و RS در طراحی بزرگراه ها

کاربرد GIS و RS در طراحی بزرگراه ها کاربرد GIS و RS در طراحی بزرگراه ها سامانه اطلاعات جغرافیایی چیست سامانه اطلاعات جغرافیایی یا جی‌آی‌اس (به انگلیسی: Geographic Information System – GIS) یک سامانه اطلاعاتی «معمولاً رایانه‌ای» است که به تولید، پردازش، تحلیل، و مدیریت اطلاعات جغرافیایی می‌پردازد. به عبارت دیگر “GIS” یک … ادامه مطلب »

کاربرد های نظامی سنجش از دور

کاربرد های نظامی سنجش از دور کاربرد های نظامی سنجش از دور سنجش از دور نظامی سنجش از دور نظامی ـ به طور کلی ـ با تفسیر عکس‌هایی آغاز شد، و پس از آن با ساخت هواپیماهای دور پرواز و بلند پرواز با تجهیزات ویژه عکس‌برداری با توان تفکیک بالا ادامه یافت. اما … ادامه مطلب »

تحلیل مکانی بارش رگباری مازندران با GIS

تحلیل مکانی بارش رگباری مازندران با GIS تحلیل مکانی بارش رگباری مازندران با GIS بارش رگباری بارش رگباری از پدیده های بحران سازی است که وقوع ناگهانی و پر شدت آن موجب بروز خسارات فراوان بر انسان محیط پیرامونی آن می شود.شناخت و آگاهی از بارش رگباری و چگونگی وقوع، شدت و تداوم … ادامه مطلب »

ما را دنبال کنید