برچسب خورده: GSPM

مقاله مدیریت بحران در بافت های فرسوده ی شهری با استفاده از روش SWOT و QSPM

مقاله مدیریت بحران در بافت های فرسوده ی شهری با استفاده از روش SWOT و QSPM مقاله مدیریت بحران در بافت های فرسوده ی شهری با استفاده از روش SWOT و QSPM چکیده با توجه به ظرفیت بافت های فرسوده در کشور و آسیب پذیری بناهای این بافت ها در زمان بروز سوانح … ادامه مطلب »

ما را دنبال کنید