برچسب خورده: IEA

مقاله تعیین استراتژی های توسعه شهرهای متکی بر صنعت استخراج نفت با استفاده از روش SWOT، آنالیز IEA و ماتریس QSPM موردی شهر دوگنبدان

مقاله تعیین استراتژی های توسعه شهرهای متکی بر صنعت استخراج نفت با استفاده از روش SWOT، آنالیز IEA و ماتریس QSPM موردی شهر دوگنبدان مقاله تعیین استراتژی های توسعه شهرهای متکی بر صنعت استخراج نفت با استفاده از روش SWOT، آنالیز IEA و ماتریس QSPM موردی شهر دوگنبدان چکیده شهرهای نفت خیز با … ادامه مطلب »

ما را دنبال کنید