برچسب خورده: iran

مقاله رابطه چگونگی قرارگیری ساختمانهای بلندمرتبه و منظر شهری

مقاله رابطه چگونگی قرارگیری ساختمانهای بلندمرتبه و منظر شهری مقاله رابطه چگونگی قرارگیری ساختمانهای بلندمرتبه و منظر شهری بررسی مسئله ساختمان های بلند مرتبه در منظر شهری دارای ابعاد مثبت و منفی زیادی است. شناخت این ابعاد می تواند تصمیم گیرندگان را در جهت تقویت ابعاد مثبت و همچنین حذف ابعاد منفی کمک … ادامه مطلب »

ما را دنبال کنید