برچسب خورده: iranian

مقاله تحلیلی بر ساختار فضایی شهرهای استان بوشهر در راستای تدوین برنامه ریزی راهبردی

مقاله تحلیلی بر ساختار فضایی شهرهای استان بوشهر در راستای تدوین برنامه ریزی راهبردی مقاله تحلیلی بر ساختار فضایی شهرهای استان بوشهر در راستای تدوین برنامه ریزی راهبردی چکیده  بسیاری از شهرهای بزرگ جهان در محیط‌های ساحلی واقع شده‌اند و همه این شهرها موقعیت‌های مهمی در اقتصاد، فرهنگ و کارکردهای اجتماعی دارند. با … ادامه مطلب »

مقاله توسعه یکپارچه نواحی روستایی و شهری رویکردی فضایی و استراتژیک در نظام برنامه ریزی سکونتگاهی

مقاله توسعه یکپارچه نواحی روستایی و شهری رویکردی فضایی و استراتژیک در نظام برنامه ریزی سکونتگاهی مقاله توسعه یکپارچه نواحی روستایی و شهری رویکردی فضایی و استراتژیک در نظام برنامه ریزی سکونتگاهی چکیده نواحی روستایی و شهری به طور عمده به عنوان دو مجموعه سکونتگاه جدا و رقیب تلقی می گردند و بدینسان … ادامه مطلب »

مقاله مروری بر جریان برنامه ریزی شهری در تهران

مقاله مروری بر جریان برنامه ریزی شهری در تهران مقاله مروری بر جریان برنامه ریزی شهری در تهران چکیده ﺩﺭ ﺳــﺎﻝ 1316ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺑﺎﺭ ﻃﺮﺣﻰ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﻧﻘﺸﻪ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﺧﻴﺎﺑﺎ ﻥﻫﺎﻯ ﺟﺪﻳﺪ ﺩﺭ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪ. متاسفانه ﺍﮔﺮ ﻫﻢ ﻧﻘﺸﻪ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻫﻨﻮﺯ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻧﮕﺎﺭﻧﺪﻩ ﺍﻃﻼﻋﻰ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺑﻪﺩﺳﺖ … ادامه مطلب »

ما را دنبال کنید