برچسب خورده: ISGM

مقاله مدلسازی رشد سکونت گاه های غیررسمی ISGM با تاکید بر سیستم های پشتیبانی تصمیم گیری

مقاله مدلسازی رشد سکونت گاه های غیررسمی ISGM با تاکید بر سیستم های پشتیبانی تصمیم گیری مقاله مدلسازی رشد سکونت گاه های غیررسمی ISGM با تاکید بر سیستم های پشتیبانی تصمیم گیری چکیده شهر و برنامه ریزی در آن به دلیل در برداشتن مسایل متعدد و تعامل پدیده ها در این بستر، نیازمند … ادامه مطلب »

ما را دنبال کنید