برچسب خورده: Matlab 7، ArcGIS10

مقاله تحلیل شاخص دسترسی در کلان شهر مشهد

مقاله تحلیل شاخص دسترسی در کلان شهر مشهد مقاله تحلیل شاخص دسترسی در کلان شهر مشهد چکیده فاصله بین محل کار و فراغت در زندگی شهری، یکی از مسائل مهم در برنامه ریزی شهری است و کاهش آن از طریق جلوگیری از گسترش افقی شهری و تحقق فرم کالبدی فشرده در قالب کاربری … ادامه مطلب »

ما را دنبال کنید