برچسب خورده: p-value

دانلود فیلم آموزش SPSS مقدماتی قسمت 7

دانلود فیلم آموزش SPSS مقدماتی قسمت 7 دانلود فیلم آموزش SPSS مقدماتی قسمت 7 دانلود فیلم آموزش SPSS مقدماتی قسمت 7 معناداری آماریِ یا p-value  بیانگر این  احتمال است که رابطه یا تفاوت مشاهده‌ شده در نمونه تنها ناشی از شانس باشد و در جامعه‌ای که نمونه از آن انتخاب شده چنین رابطه … ادامه مطلب »

ما را دنبال کنید